Ľudia

JUDr. Ján Gabonay

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent UMB Banská Bystrica, narodil sa v roku 1966, býva v Spišskej Novej Vsi.

Od roku 1987 sa zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi a od roku 1997 sa profesionálne venuje ochrane práv a záujmov zamestnancov ako ich zástupca. Je licencovanou autoritou oprávnenou rozhodovať spory v oblasti kolektívneho pracovného práva. Je tiež dlhoročným vyjednávačom kolektívných zmlúv upravujúcich podmienky zamestnávania vrátane mzdových nárokov zamestnancov pracujúcich najmä v strojárskom, elektrotechnickom a zlievarenskom priemysle Slovenskej republiky. Od roku 2001 sa venuje aj službám zamestnanosti, kde v súčasnosti pôsobí ako predseda výboru pre otázky zamestnanosti.

Je spoluautorom Iniciatívy pracujúcej chudoby, ktorú v roku 2019 zverejnilo občianske združenie Pracujúca chudoba.