Ľudia

Ing. Ján Plesník

- podpredseda, člen Republikovej rady strany

Absolvent Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, narodil sa v roku 1958, býva vo Zvolene.

Profesijne sa venuje odbornej expertnej činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry a vykonávaním analýz využiteľnosti odpadov v procese obehovej ekonomiky pre tvorbu nových výrobkov zo zhodnotených odpadov. Celý svoj život však zasvätil v boji za práva a postavenie živnostníkov a malých podnikateľov. Od roku 1993 je členom Živnostenského spoločenstva mesta Zvolen. V roku 2009 sa stal členom Slovenskej živnostenskej komory a od roku 2015 je jej predsedom. Zároveň je zakladajúcim členom Národnej recyklačnej agentúry Slovenskko. Získal viaceré ocenenia, medzi ktoré patria Zlatý mravec 2015 a Národná podnikateľská cena za životné prostredie 2017.