Najvyššou hodnotou je človek

Sme SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby.

Sme politická strana, ktorej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne, alebo zdravotne odkázaných ľudí.

Naším cieľom je spravodlivá mzda, kvalita zamestnaneckého a podnikateľského prostredia, dôstojný život pre všetkých, zdravá krajina a moderný sociálne spravodlivý štát.

Sme spomedzi vás.

NOVINKY

Živnostník sa nemá za čo hanbiť. Nie je ani „robošom“ ani „zlodejom“. Práve naopak, má byť na seba hrdý. Hanbiť sa má...
Nechceme nič viac, len to čo je bežné vo vyspelých európskych štátoch. Dôstojnú mzdu za vykonanú prácu. Ochranu...

PREDSEDA STRANY

Stanislav MIČEV

“Zasadíme sa za štandardy
sociálneho štátu
garantujúceho istoty
sociálne slabým.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján GABONAY

“Presadíme podmienky
pre sociálne spravodlivý
a dôstojný život
pracujúcich.“

PODPREDSEDA STRANY

Ján PLESNÍK

“Podporíme tvorbu silnej
a stabilnej strednej vrstvy
spoločnosti programom
pre živnostníkov.“

PODPREDSEDA STRANY

František ČEKEL

“Zabezpečíme dostupnosť
kvalitnej  zdravotnej
a sociálnej starostlivosti
vo všetkých regiónoch

PODPREDSEDA STRANY

Vladimír SKLENKA

“Prispejeme k obnoveniu kulúrnej
hodnoty krajiny, rozvoju a oživeniu
kultúrneho dedičstva,
tradícií a pamiatok.“